Logo Dural Bouwgroep
Is lenen om mijn dak te renoveren verstandig?
Dural Bouwgroep

Is lenen om mijn dak te renoveren verstandig?

Hoe belangrijk is een dakrenovatie?

Een dak renoveren betekent voor velen een stevige hap uit het budget. Anderzijds kan je bij vastgestelde schade, slijtage of einde levensduur van jouw dak, zo’n beslissing niet uitstellen. Reken maar op vele dakreparaties tot je uiteindelijk niet anders kan dan je dak te laten renoveren. Bovendien heb je het risico dat er een geheel nieuwe dakconstructie moet geplaatst worden als je te lang wacht. In zo’n situaties kan een lening een verstandige beslissing zijn.

Het artikel: Wanneer heb ik een dakrenovatie nodig? , gaat dieper in op de levensduur van daken.

Word je vanaf 2023 eigenaar van een woning met een energieprestatie E of lager, dan ben je verplicht te renoveren binnen de 5 jaar. Dit om minimum energielabel C te behalen. Bij een appartement dien je te renoveren vanaf EPC-label D, E, of F en dien je de waarde op het EPC-label op te trekken naar score B. De EPC-score is de energiescore die men vermeldt op het energieprestatiecertificaat.

Mijn VerbouwLeningDe Europese Commissie wil energie renovatiewerken tegen 2030 verplicht maken voor privé woningen in alle lidstaten. Voor openbare gebouwen geldt de norm al vanaf 2027. Isolatiewerken worden hierbij extra onder de loep genomen. In dat kader heeft België op nationaal niveau een energie- en klimaatplan opgesteld. Binnen Vlaanderen wil men daarvoor woningen met een lage energiewaarde aanpakken. De zojuist beschreven maatregel past in dat plaatje. De ambitie op beleidsniveau in Vlaanderen is dat tegen 2050 alle woningen een EPC-label A kunnen voorleggen.

Gaat een dakrenovatie me helpen om mijn EPC-score te verbeteren?

Absoluut. Een slecht geïsoleerd dak kan gemakkelijk 30% warmteverlies opleveren. Investeren in goede dakisolatie kan al een daling van 25 tot 50 % betekenen in jouw EPC-score. Dat heeft zeker zijn impact op de kosten die je uitgeeft aan energie. Denk je eraan jouw woning te verkopen? Wil je voorbereid zijn op de controle van de overheid in het kader van de klimaatacties? Of wil je voorbereid zijn op andere situaties waarbij je een geactualiseerd EPC dient voor te leggen? Dan kan je best investeren in de kwaliteit van jouw dak.

De overheid beseft zelf heel goed hoe belangrijk het is dat woningen goed geïsoleerd zijn. Het is niet voor niets dat het aanpakken van het verouderd woningpark opgenomen is in de klimaatactieplannen. Anderzijds betekent dat voor vele eigenaars dat ze niet om renoveren heen kunnen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de overheid verschillende premies voorzien. Denk aan de MijnVerbouwpremie, de EPC-labelpremie. Wil je daar graag meer over weten? Lees dan zeker het artikel: Alles wat U moet weten over renovatie premies.

Kom ik in aanmerking voor een vermindering op mijn onroerend goed?

Eigenaars die inzetten op ingrijpende energetische renovatiewerken, kunnen een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Het pand moet voornamelijk dienen voor bewoning. Maar je hoeft er als eigenaar niet zelf te wonen.

Bij ingrijpende renovatiewerken verwijzen we echt naar situaties waarbij 75% van de scheidingsconstructies (bestaand en nieuw) worden geïsoleerd. Daken en muren zijn duidelijke voorbeelden van zo’n scheidingsconstructies. Vervang je een van de opwekkers voor jouw binnenklimaat volledig, dan kom je ook in aanmerking voor een vermindering van jouw onroerend goed. Denk hierbij aan de vervanging van jouw verwarmingsketel. Combineer dit ineens met een goede dak- en muurisolatie indien nodig. Dan zal dit een impact hebben op jouw E-pijl en dus de grootte van de vermindering op jouw onroerend goed.

In principe hoef je hiervoor niets te doen. De belastingdienst verwerkt dit automatisch. Om te berekenen hoe groot de vermindering op jouw onroerende voorheffing zal zijn, kijkt men naar jouw E-pijl op 1 januari van dat aanslagjaar. Alle renovatiewerken die daarna worden ondernomen, zullen pas tellen voor het jaar daarop.

Welke leningen kan ik overwegen voor mijn dakrenovatie?

De groene of ecologische renovatielening

Naast de klassieke renovatieleningen, kan je voor energiezuinige renovatiewerken aanspraak maken op de groene renovatielening. De rentevoet is specifiek te berekenen bij de bank en hangt af van verschillende factoren: denk aan de som die je wil lenen, de termijn waarin je wil terugbetalen, … De rentevoet van deze lening is lager dan die van een klassieke renovatielening.

De voorwaarde is dat je aantoont minstens 50 % van de renovatiewerken effectief te investeren in energiebesparende maatregelen. Deze lening is interessant als je wilt investeren in zonnepanelen en/of een dakrenovatie met een focus op dakisolatie. Deze lening is rechtsreeks aan te vragen bij de bank.

De tarieven en de voorwaarden (bedrag dat je kan lenen, …) dien je per bank te bekijken . Testaankoop heeft een tool om te kijken welke renovatie lening en bank voor jou de interessantste is.

Om deze tool goed te gebruiken weet je best al welk bedrag je wilt lenen. Hoop je bij de bank zelf een goed beeld te krijgen van de leentermijn en tarieven, dan zal je een offerte moeten voorleggen. Op deze manier weten jij en de bank welke werken er moeten uitgevoerd worden en met welke budgetten jullie rekening moeten houden.

Wil je graag gratis en vrijblijvend advies van onze adviseurs? Schakel onze hulp gerust in en contacteer ons voor een afspraak.

Mijn VerbouwLening

Sinds 1 september 2022 kan je Mijn VerbouwLening aanvragen tot een bedrag van 60 000 euro. Renovatiewerken die focussen op de woonkwaliteit en het verbeteren van de energieprestaties komen in aanmerking. Je kan dakrenovaties en/of de installatie van zonnepanelen hier perfect mee financieren.

Is deze lening renteloos zoals sommigen beweren? Zolang de wettelijke rentevoet voor de renovatiewerken onder de 3% blijft wel. Stijgt deze daar boven uit, dan zal de rente van mijn VerbouwLening ook een beetje stijgen. De overheid bekijkt dit jaarlijks. De rente zal wel voordeliger zijn dan de klassieke rentevoet voor renovatiewerken. Voor 2022 is de rentevoet alvast 0%. De maximale looptijd of periode om deze lening terug te betalen is 25 jaar.

De voorwaarde is dat jouw woning of appartement minstens 15 jaar oud is. Ben je niet zeker van het bouwjaar, dan kan je dit  online aanvragen of bij het lokale kantoor van het kadaster. Daarvoor kijk je naar het kantoor van de gemeente waar het pand gelegen is. Wil je de MijnverbouwLening inzetten voor het plaatsen van zonnepanelen, dan hoeft jouw woning niet minstens 15 jaar oud te zijn. Je dient wel op het elektriciteitsnet aangesloten te zijn voor januari 2014. Of de stedenbouwkundige vergunning is meer dan 5 jaar geleden verleend.

Als mijn woning aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kom ik dan sowieso in aanmerking?
Er zijn nog een aantal (financiële) factoren die meespelen:

Ben je verhuurder en verhuur je via een sociaal verhuurkantoor? Ja, dan is er zelfs geen inkomensgrens.
Verhuur je via de private markt? Dan kan je hierop aanspraak maken als de maximale huurprijs 900 euro bedraagt. In sommige gemeenten is deze opgetrokken tot 1000 euro. Is de maximale huurprijs de gevraagde huurprijs? Neen, de maximale huurprijs wordt vastgesteld door een schatter.

Eigenaar bewoners komen in aanmerking als ze tot de laagste en middelste inkomenscategorie behoren en er gedomicilieerd zijn. Ben je dat nog niet, maar zal je dat binnen de 36 maanden in orde brengen, dan kan je ook goedkeuring krijgen.

Goed om weten is dat de MijnVerbouwpremie mag gebruiken om de Mijn VerbouwLening vervroegd terug te betalen. Voor mensen die zich geïnformeerd hadden over de energielening en de energie+ lening, deze zijn vervangen door de MijnverbouwLening.

Je kan ze aanvragen bij het energiehuis van jouw gemeente en hoeft daarvoor geen dossierkosten te betalen. Voorlopig kan je ze aanvragen tot 2026. Voor eigenaars die hun woning geërfd/ via schenking verkregen hebben is de eindtermijn 2024. Je kan maar één VerbouwLening tegelijkertijd laten lopen. Het bedrag kan opgenomen worden in (maximaal 6) schijven. Zo kan je een deel opnemen voor jouw dakrenovatie en dan nog een andere schijf voor jouw zonnepanelen bijvoorbeeld.

Welke documenten heb je nodig om te bewijzen dat je in aanmerking komt?
Offertes (voor dakrenovaties en zonnepanelen kunnen we helpen)
Het laatste aanslagbiljet
Bewijs van woonst (en gezinssamenstelling) of verhuur, bewijs dat de woning 15 jaar oud is/ of de stedenbouwkundige meer dan 5 jaar verleend/ of de aansluiting op het elektriciteitsnet gebeurd is voor 2014 (cf.zonnepanelen)

De renteloze lening

Tot eind december 2022 kan je nog beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Zoals de naam impliceert, kan je effectief een lening aangaan waarbij de rente volledig wordt terugbetaald. Voor jou betekent dat een 0% rente. Je kan de lening terugbetalen over een maximale periode van 20 jaar. De looptijd mag niet langer zijn dan die van jouw hypothecaire lening om de woonst te kopen.

De lening kan ingezet worden voor renovatiewerken, sloopwerken of heropbouw van een pand. Dakrenovaties komen zeker in aanmerking. Mits je eigenaar van het pand geworden bent tussen de periode 2021-2022 en jouw pand een slechte energieprestatiewaarde heeft. Het moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest en particulier gebruikt worden. Wat beschouwt men als slechte energieprestatiewaarden? Voor een woning betekent dat een EPC-label E of F. Voor een appartement kom je in aanmerking met een EPC-label D, E of F.

De renteloze lening is op touw gezet om eigenaars te helpen de energieprestatiewaarde van hun huis te verbeteren. De voorwaarde is dat de renovatiewerken om het huis/appartement energiezuiniger te maken binnen de 5 jaar plaatsvinden. Deze lening sluit je af bij de kredietgevers (banken). Na de renovatiewerken dien je voor een appartement een A of B-label voor te leggen en voor een huis minstens een C-score. Kan je in aanmerking komen voor meerdere renteloze leningen? Ja, als je eigenaar wordt van meerdere panden die hiervoor in aanmerking komen, kan dit.

Wat als jouw notariële akte van de eigendom overdracht pas in 2023 wordt afgesloten? Vanaf 2023 wordt de renteloze lening vervangen door de rentesubsidie bij energierenovatie. Wil je daar meer over weten? Lees dan zeker verder.

De rentesubsidie voor energierenovatie na aankoop

Deze subsidie vervangt de renteloze lening vanaf januari 2023. Je krijgt hierbij korting op de rentevoet die gangbaar is bij de bank. Ook dit initiatief is ontstaan om eigenaars te stimuleren hun pand energiezuiniger te maken. Hoe grondiger je dat aanpakt, hoe groter de subsidie of korting op de rentevoet zal zijn. Om een voorbeeld te geven: Als je eigenaar wordt van een pand met een EPC-score D, zal je subsidie groter zijn als je het pand wilt opwaarderen naar een A-score versus de opwaardering naar een C-score.

De bepalingen om in aanmerking te komen voor een renteloze subsidie zijn:
De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest.
Zowel met een appartement als een huis kan je in aanmerking komen met EPC-label E of F.
Je engageert je ook hier om het pand energiezuiniger te maken binnen een periode van 5 jaar.
Voor zowel een huis als een appartement beoog je een EPC-label D of beter.

Je zal ook hier de geplande renovatiewerken moeten aantonen via offertes. De rentesubsidie vraag je aan bij jouw bank of sociale kredietmaatschappij op het moment dat je jouw hypothecaire lening en renovatiekrediet afsluit. Op dat ogenblik toon je de huidige waarde van jouw EPC-label aan. Na 5 jaar zal men opnieuw een bewijs van de EPC-score opvragen. Die dient exact de score te zijn, zoals je ze gepland had bij jouw aanvraag. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, VEKA, zorgt voor de uitbetalingen.

Over welke bedragen spreken we bij de rentesubsidie verleend na 2023?

 

rentesubsidie appartement

We zullen de tabel even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld: stel je hebt een appartement met een EPC-label A. en je hebt 45 000 euro geleend. Dan geeft de overheid jou een rentesubsidie van 3,5%. Laten we hypothetisch nemen dat je geleend hebt aan een rentevoet van 4%. Concreet betekent dat dat je zelf nog maar 0,5% van jouw rentevoet moet betalen. Leen je voor jouw renovatie aan een rentevoet van 3%, dan zou in deze situatie jouw rentevoet 0% worden.

 

Overzicht rentesubsidies energierenovatie huis

De maximale afbetalingsperiode van 20 jaar is veel langer dan de gangbare periode die je krijgt voor klassieke renovatieleningen of groene renovatieleningen.

Hoe weet ik nu welke leningen of premies voor mij het gunstigste zijn?

Het beste is dat je door een expert laat bekijken welke werken er precies moeten gebeuren. Daar kunnen wij jou prima mee helpen. Op basis van dat advies en jouw beslissingen, maken we een offerte op. Met die offerte kan je naar het energiehuis van jouw gemeente of de bank. Het energiehuis zal samen met jou bekijken welke subsidies, premies, leningen het meest aangewezen zijn voor jou.

Wil je graag gratis advies of een offerte? Contacteer ons voor een afspraak.

Tags : Uw partner voor duurzame renovaties

Misschien vind je dit ook interessant?

Alles over Mijn Verbouwpremie: dé isolatiepremie voor je dak

Alles over Mijn Verbouwpremie: dé isolatiepremie voor je dak

Alles over Mijn Verbouwpremie: dé isolatiepremie voor je dak In Vlaanderen zijn er heel wat verschillende isolatiepremies voor je dak waar je beroep op kunt doen. In veel gevallen is het niet mogelijk om deze subsidies met elkaar te combineren. Dus moet je op...

De beste renovatiesubsidies in België

De beste renovatiesubsidies in België

Renovatie- en verbouwingsprojecten vragen vaak om een aanzienlijke investering, zowel qua tijd als geld. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende premies en financiële voordelen die beschikbaar zijn.

Subsidie dakisolatie: maak de juiste keuze

Subsidie dakisolatie: maak de juiste keuze

Subsidie dakisolatie: maak de juiste keuze   Heeft je huis een hoge EPC-score of swingen je verwarmingskosten de pan uit in de winter?Dan is in veel gevallen dakisolatie laten aanbrengen de beste oplossing. Wanneer je dit vandaag doet, is de kans groot dat je...