Logo Dural Bouwgroep
Zijn er premies of subsidies, wanneer ik mijn dak laat isoleren?
Dural Bouwgroep

Zijn er premies of subsidies, wanneer ik mijn dak laat isoleren?

Wanneer u uw dak goed isoleert of laat isoleren bespaart u energie. Dat is iets wat verschillende instanties willen steunen, dus wanneer u investeert in dakisolatie kan u rekenen op verschillende vergoedingen.

Fluvius premies

Ten eerste zijn er de premies van netbeheerder Fluvius. Deze werden tot voor kort opgedeeld in verschillende premies waaronder een isolatiepremie en andere energiepremies. Vanaf 1 juli 2022 worden de meeste energiepremies van Fluvius echter eengemaakt tot ‘Mijn VerbouwPremie’. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies (die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie) tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 kan dit weer wel via de website van Mijn VerbouwPremie.

Wat de energiepremies van Fluvius juist inhouden hangt van verschillende factoren af. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt namelijk af van een aantal voorwaarden. Deze verschillen van premie tot premie. Het loont zeker de moeite om de voorwaarden goed te bekijken zodat u niks over het hoofd ziet en kan genieten van de renovatiepremies waarop u recht heeft.

Om uw premie aan te vragen dient u over een aantal documenten te beschikken waaronder uw facturen van de uitgevoerde werken, attesten en enkele premiedocumenten. Uw premie aanvragen kan pas nadat de werken volledig zijn uitgevoerd en vanaf het moment dat u de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Bij Dural Bouwgroep bieden we een full service aan al onze klanten. Dat betekent dat we u begeleiden en helpen bij uw premieaanvragen. U krijgt van ons de nodige premiedocumenten, informatie en links naar de specifieke webpagina’s toegestuurd. Bij verdere vragen over uw premieaanvraag staat uw adviseur en onze administratieve dienst steeds ter beschikking. Zo kan u met een gerust hart aan uw duurzame renovatie beginnen!

Renovatiepremie

Wanneer u uw dak laat renoveren kan het zijn dat u naast Fluvius premies ook recht heeft op een Vlaamse Renovatiepremie.

Deze kan u aanvragen via Wonen-Vlaanderen, die uw aanvraag zal bekijken en beslissen of er al dan niet documenten bij uw aan aanvraag ontbreken. Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u dan een brief met de beslissing of uw aanvraag werd geweigerd of goedgekeurd. U kan hiermee akkoord gaan of beroep aantekenen. Bent u het wel eens met de weigering van uw aanvraag maar voldoet u op een later moment wel aan alle voorwaarden? Een nieuwe aanvraag dienen kan altijd.

De Fluvius premies bedragen 30% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw) als uw inkomen de volgende bedragen niet overschrijdt:

  • Alleenstaanden: 32.980 euro
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste: 46.170 euro
  • Alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 46.170 euro + 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste
  • Gehuwden en samenwonenden: 46.170 euro
  • Gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 46.170 euro + 3.700 euro per persoon ten laste

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van 1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt 3.333 euro. Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro (er is geen minimumpremie). Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 5.000 euro.

Voorbeeld

U kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6.666 euro voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën). Dan kunt u voor de tweede premieaanvraag nog maximaal 3.334 euro krijgen.

Als u een premie van 20% krijgt, dan kunt u voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën), nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kunt u dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.
Belangrijk om te weten is dat u bovenstaande renovatiepremies nog maar tot en met 30 juni 2022 via de website van Fluvius en ‘Wonen Vlaanderen’ kan aanvragen. Vanaf 1 juli 2022 worden de huidige renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius samengevoegd tot ‘Mijn Verbouwpremie’. Die kan u op zijn beurt pas vanaf 1 oktober 2022 aanvragen. Tussen 1 juni en 30 september 2022 kunnen er dus tijdelijk geen premies worden aangevraagd. Omdat ook de condities, prijzen en voorwaarden van de renovatiepremies zullen wijzigen is het slim om even na te gaan wat er voor uw specifieke premie juist verandert. Voor de meeste doelgroepen zal het bedrag van de premies stijgen, voor sommigen kan dit dalen.

Zeker wanneer u tot de laagste en middelste inkomstencategorie behoort, vergelijkt u best goed het oude en het nieuwe premiestelsel vooraleer u uw aanvraag indient. De nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’ kan mogelijks interessanter zijn voor u. In dat geval stelt u indienen van uw premieaanvraag best uit tot 1 oktober 2022 wanneer de Mijn VerbouwPremie in werking treedt. Meer info daarover kan u terugvinden in ons artikel over renovatiepremies.

Gemeentelijke- en provinciale premies

In een aantal gemeenten kunt u een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor het plaatsen van dakisolatie. Uw gemeentelijke en provinciale premies kan u vinden op energiesparen.be. U kan ook altijd contact opnemen met uw gemeente.

Tags : Uw partner voor duurzame renovaties

Misschien vind je dit ook interessant?

Alles over Mijn Verbouwpremie: dé isolatiepremie voor je dak

Alles over Mijn Verbouwpremie: dé isolatiepremie voor je dak

Alles over Mijn Verbouwpremie: dé isolatiepremie voor je dak In Vlaanderen zijn er heel wat verschillende isolatiepremies voor je dak waar je beroep op kunt doen. In veel gevallen is het niet mogelijk om deze subsidies met elkaar te combineren. Dus moet je op...

De beste renovatiesubsidies in België

De beste renovatiesubsidies in België

Renovatie- en verbouwingsprojecten vragen vaak om een aanzienlijke investering, zowel qua tijd als geld. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende premies en financiële voordelen die beschikbaar zijn.

Subsidie dakisolatie: maak de juiste keuze

Subsidie dakisolatie: maak de juiste keuze

Subsidie dakisolatie: maak de juiste keuze   Heeft je huis een hoge EPC-score of swingen je verwarmingskosten de pan uit in de winter?Dan is in veel gevallen dakisolatie laten aanbrengen de beste oplossing. Wanneer je dit vandaag doet, is de kans groot dat je...