Logo Dural Bouwgroep
Alles wat u moet weten over het asbestattest
Dural Bouwgroep

Asbest in Vlaanderen

asbest-dakrenovatie in VlaanderenDe Vlaamse regering wil graag al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd vóór 2001, zo snel mogelijk in kaart brengen. Door al het asbest dat in slechte staat is, zo snel mogelijk op te sporen en te verwijderen, wil ze Vlaanderen namelijk volledig asbestveilig maken. Dat wil zeggen dat alle risicovolle asbest op een veilige manier moet worden verwijderd en opgeborgen en dat de resterende asbesttoepassingen zich in goede staat moeten bevinden zodat ze geen gezondheidsrisico vormen.De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) schat dat er in Vlaanderen zo’n 2,3 miljoen ton asbest aanwezig is in gebouwen en infrastructuur, waarvan 865.000 ton in huizen en appartementen. Daarom wordt het bij de verkoop van woningen die vóór 2001 gebouwd werden, binnenkort verplicht om over een asbestattest te beschikken.

Wat is een asbestattest?

Maar wat is dat asbestattest juist? In een asbestattest staat geregistreerd of een woning of gebouw al dan niet asbesthoudende materialen bevat. Het beschrijft ook wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. Kortweg is het dus het resultaat van een asbestinventarisatie in een gebouw.

Die inventarisatie is altijd ‘niet-destructief’. Dat wil zeggen dat het enkel de materialen beschrijft die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens deze inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

Nieuwe regelgeving

Concreet is een asbestattest verplicht bij het verkoop compromis van woningen gebouwd vóór 2001 vanaf 23 november 2022. Tegen 2032 zal het daarnaast verplicht zijn voor elke eigenaar van een woning die vóór 2001 gebouwd werden. Verhuurders zijn vanaf dan ook verplicht om een kopie van het asbestattest aan huurders te bezorgen.Waarom moeten enkel woningen die vóór 2001 gebouwd werden over een asbestattest beschikken? Omdat het gebruik van asbest in België pas sindsdien verboden werd. Werd uw woning gebouwd in een risicojaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden en eventuele asbesthoudende materialen uit uw woning te verwijderen.

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?

Een asbestinventarisatie (voor een asbestattest) kan u laten uitvoeren door een daarvoor gespecialiseerde firma. Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige mag namelijk een asbestinventaris opmaken en uitvoeren voor een geldig asbestattest. Deze deskundige analyseert dan uw volledige woning en maakt een lijst van alle asbesthoudende materialen die aanwezig zijn. Dat gebeurt door stalen af te nemen van alle asbestverdachte materialen.

Vervolgens worden die stalen geanalyseerd in een laboratorium dat erkend is door de FOD WASO. Kostprijs voor het laten opmaken van een asbestinventaris bedraagt zo’n 350 tot 600 euro, exclusief BTW. De duur van de inspectie ter plaatse is vooral afhankelijk van de te onderzoeken ruimte, het bouwjaar en de vlotte toegankelijkheid die de eigenaar verzorgt. Het uiteindelijke asbestattest zal worden afgeleverd door OVAM en is standaard 10jaar geldig. Wanneer er minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico is gevonden in de woning wordt de geldigheidsduur aangepast naar 5 jaar.

Tot slot wordt het uiteindelijke asbestattest ook gekoppeld aan uw woningpas. Een woningpas is een soort van digitaal paspoort voor uw woning. In deze pas vindt u alle informatie en specificaties over uw woning zoals de isolatiematerialen, installaties en dergelijke.

Advies op maat

Blijkt na een asbestinventarisatie dat uw dak asbesthoudende materialen bevat? Dan doet u er goed aan om dit te laten verwijderen en te vervangen door een meer hedendaagse dakbedekking.

Bij Dural Bouwgroep kan u terecht voor het laten verwijderen van asbest en voor de volledige renovatie van uw dak. Wanneer u uw dak wil laten renoveren is een plaatsbezoek steeds ten zeerste aangeraden. Eén van onze adviseurs komt dan ter plaatse bij u langs om zo het meest juiste advies te kunnen geven en samen met u naar de beste oplossingen te zoeken voor uw dakrenovatie en het verwijderen van uw huidige asbest dakbedekking.

Tags : Uw partner voor duurzame renovaties

Misschien vind je dit ook interessant?

PIR-isolatie: een goede keuze voor dakisolatie

PIR-isolatie: een goede keuze voor dakisolatie

Wist je dat het dak van je huis één van de belangrijkste plekken is waar warmte uit ontsnapt? Tot wel 35% van de warmte van je woning kan verloren gaan via het dak. En daarom is een efficiënte isolatie cruciaal. PIR-isolatie is in veel gevallen een goede keuze voor dakisolatie.

Een onderdak, is dat echt nodig?

Een onderdak, is dat echt nodig?

Wat is een onderdak? Wanneer is dat nodig? Moet je daarvoor je dakpannen laten verwijderen? We behandelen al deze onderwerpen in dit artikel.

Is lenen om mijn dak te renoveren verstandig?

Is lenen om mijn dak te renoveren verstandig?

De risico’s die het uitstellen van een dakrenovatie met zich meebrengen, zijn niet te onderschatten. De overheid wil renovaties verplicht maken voor woningen met een lage energieprestatiewaarde. Daarvoor kan je overwegen te lenen. Lees verder als je meer wil weten over de beschikbare leningen of de rentesubsidies.